Blood Pressure

Blood Pressure Loot System

experiencing the realm of Migraine

Blood Pressure Loot System Information

Loot Council

Käytämme Blood Pressuressa Loot Councilia lootinjaossa. Killan johdosta koostuva Loot Council kokoontuu säännöllisesti päättämään lootin saajista.

Seuraavassa lista asioista jotka vaikuttavat itemien jakoon.

 • 1. Aktiivisuus killan toiminnassa (Activity)
  - Seurataan mitenkä osallistutte killan ns viralliseen toimintaan. Nämä siis eventtejä, jotka ilmoitetaan nettisivuilla ja joihin tulee ilmoittautua.
 • 2. Suoritus killan toiminnassa (Performance)
  - Suoritus killan virallisessa toiminnassa.
  - Tämä EI tarkoita, että se on automaattisesti paras joka on ylimpänä dps mittarissa tai hiilimittarissa tms. Tässä haetaan killan tavoitteiden kannalta kokonaisvaltaisesti hyvää suoritusta juuri siinä roolissa, missä kukakin pelaa.
  - Erityistä huomiota kiinnitetään myös halukkuuteen ja kykyyn pelata useita spekkejä ja rooleja tarpeen mukaan, siis joustavuuteen.
 • 3. Vastuun kantaminen (Leadership)
  - Vastuun kantamisesta ja killan eteen asioiden tekemisestä palkitaan.
 • 4. Osallistuminen killan toimintaan raidien jne ulkopuolella (Participation)
  - Tämä pitää sisällään kaikenlaisen killan toiminnan virallisten eventtien ulkopuolella. PvP, dunkut, world bossit, jne.
  - Tähän arvioon ja myös koko loot council arvion kokonaisuuteen vaikuttaa merkittävästi, kuinka paljon toimii killassa muiden kiltalaisten apuna aina tarpeen mukaan.