Blood Pressure

Dragon Kill Point System

sphygmomanometer operational
SITE MAINTENANCE IN PROGRESS. SOME (MOST) THINGS MAY NOT WORK!

Loot System Information

Loot Council

Seuraavassa lista asioista jotka vaikuttavat itemien jakoon.

 • Aktiivisuus raideissa

 • Suoritus raideissa
  Tällä tarkoitetaan suoritusta suhteessa omaan geariin, spekkiin ja rooliin raideissa. Esim. DPS-klasseilta tarkastellaan depsiä niin bosseilla kuin trasheilla. Lisäksi tarkastellaan kuinka ns. oikein pelaa raideilla eli pyrkiikö toimimaan raidin onnistumista edistävällä tavalla. Tämä kohta siis ei ole suoraan yksittäisen pelaajan dps- tai hiilimittarin lukema suhteessa muihin, vaan asiaa katsotaan laaajemmin. Tarkastelussa on myös mukana kyseisen pelaajan consumablejen käyttö.

 • Aktiivisuus killassa raidien ulkopuolella
  Tällä tarkoitetaan osallistumista raidien ulkopuoliseen toimintaan killassa. Dungeonit, muiden kiltalaisten auttaminen, PvP premadeissa pelaaminen , tai mahdolliseen muuhun killan yhteiseen toimintaan osallistuminen tai sen aktiivinen järjestäminen.

 • Killassaoloaika
  Sanan mukaisesti otetaan huomioon kuinka kauan on killan toiminnassa tällä serverillä ollut aktiivisesti mukana.

 • Muut asiat
  Tällä pyritään huomioimaan mahdollinen muu killan eteen tehty työ. Esimerkiksi killan asioiden hoito, järjestelmien ylläpito, osallistuminen toiminnan kehittämiseen jne.

Päätökset tehdään niin, että Loot Council kokoontuu muutaman viikon välein ja pisteyttää jokaisen pelaajan edellä mainittujen kohtien perusteella. Lootin jako tehdään tämän pisteytyksen pohjalta. Tällä tavalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen lopputulos.

Lisäkysymyksissä systeemistä, ota yhteyttä Izaac tai Joozah.

Activity Max Score
>90 % 100 DKP
90 % ... 80 % 100 DKP ... 85 DKP
80 % ... 40 % 85 DKP ... 0 DKP
39 % ... 0 % -90 DKP ... -100 DKP
Show complete table