Blood Pressure

Dragon Kill Point System

arterial hypertension imminent

Loot System Information

Loottijärjestelmämme jakaantuu kahteen osaan. Aseet ja jotkin muut BiS-itemit jaetaan Loot Councililla ja loput itemit omalla DKP-järjestelmällämme.Seuraavassa avattu molemmat järjestelmät.

Blood Pressure Dragon Kill Point System Version Four

DKP-järjestelmän ideana on reilu tasainen kommunistinen lootin jako. Tavoitteena on pelin sisällössä eteneminen, joten hahmoa parantavaa loottia pitäisi saada tasaisesti. Pisteitä ei pääse hamstraamaan ja loottia saa pitämällä raidausaktiivisuuden korkealla. Kaiken tulevan lisäksi käytämme tervettä järkeä loottien jaossa, mikä joissain tapauksissa saattaa poiketa tästä kirjoituksesta.

Lootit pistemäärän mukaan

 • Lootin saa se, jolla on eniten pisteitä.
 • Pisteihin vaikuttaa viimeisen kahden kuukauden aktiivisuus ja viimeisen kahden kuukauden aikana lootatut itemit.
 • Maksimipistemäärä 100 DKP.

Kuinka toimia raidissa:

Jaettava lootti pastetaan raid warningilla raid chattiin. Jos haluat kyseistä itemiä, toimi yhdellä seuraavista tavoista:

 • Jos käytät itemiä raidispekissäsi, laita raid chattiin +
 • Jos käytät itemiä offspekissä (esim pvp, tai vaikka farmausspekki, ja haluat lootin offspec dkp-hinnalla, laita raid chattiin os+
 • Jos käytät itemiä offspekissä, mutta et halua maksaa dkp:ta kyseisestä itemistä, rollaa

Kaikista raidispekissä käytetyistä itemeistä, jotka ovat upgradeja geariin, maksetaan aina lähtökohtaisesti dkp!

Aktiivisuus kahden kuukauden ajalta

 • Mitä pienempi aktiivisuus, sitä enemmän menettää loottipisteitä maksimista.
 • Raidista saa aktiivisuuspisteitä, joista lasketaan lootteihin vaikuttava aktiivisuusprosentti. Raidista voi saada oletuksena 0-5 aktiivisuuspistettä.
 • Raidista saa aloitusaktiivisuuspisteen, keskiaktiivisuuspisteen, lopetusaktiivisuuspisteen, ilmoittautumisaktiivisuuspisteen ja kaikki-kunnossa-aktiivisuuspisteen.
  • Aloitusaktiivisuuspisteen saa raidin alkaessa.
  • Keskiaktiivisuuspisteen saa raidin keskivälissä.
  • Lopetusaktiivisuuspisteen saa raidin lopussa.
  • Ilmoittautumisaktiivisuuspisteen saa ollessa mukana alussa tai lopussa ilmoittautuneena.
  • Kaikki-kunnossa-aktiivisuuspisteen saa, jos on mukana koko raidin, on ilmoittautunut ja raidi menee hyvin.
 • Edellä olevista pisteistä lasketaan aktiivisuusprosentti viimeisen kahden kuukauden ajalta.
 • Aktiivisuusprosentti: [pelaajan aktiivisuuspisteet 56 d ajalta] / [kaikkien raidien maksimiaktiivisuuspisteet 56 d ajalta]

Looteilla fixed price, hinta vaikuttaa pisteisiin kahden kuukauden ajan

 • Lootattu itemi vähentää pisteitä kahden kuukauden ajan loottauksesta (56 d). Loottien vanhemiset päivittyvät klo 7 aamulla (ei kesken raidin).

Uudet memberit

 • Memberit saavat lootin prioriteetillä pisteistä huolimatta, kannattaa kuitenkin ilmoittaa haluavansa ko. lootin.
 • Ks. alla miten käyttää loottisysteemiä

Mitä tehdä käytännössä?

 • Tee tili foorumille ja pyydä officereilta member-oikeudet.
 • Jos charrusi on jo järjestelmässä, claimaa charrusi, jotta voit ilmoittautua raideihin.
 • Jos charrusi ei ole Standings-listassa, luo uusi ingame merkkitarkka hahmo.
 • Ilmoittautudu raideihin. Tililläsi pitää olla claimattu hahmo, jotta voit ilmoittautua. Poissaolotkin kannattaa ilmoittaa, koska niistä saa ½ ilmoittautumispistettä vaikka et olisi mukana!
 • Ole online kun aktiivisuudet otetaan. Jos et mahdu mukaan ja olet altilla tuolloin, pitää järjestelmään luoda myös altti ja tämän tietoihin maini, jotta aktiivisuuspisteet voidaan ohjata oikealle hahmolle.

Aseiden ja joidenkin BiS-itemien jako Loot Councililla

Aseet ja jotkin muut BiS-itemit, kuten BWL trinketit, jaetaan Loot Councililla normaalin dkp järjestelmän sijaan. Tavoitteena tässä on jakaa nämä tavallista isommat upgradet pelaajille huomioiden enemmän asioita kuin vain aktiivisuus, mitä dkp-systeemi mittaa. Seuraavassa lista asioista jotka vaikuttavat näiden Loot Council itemien jakoon.

 • Aktiivisuus raideissa
  Tämä on käytännössä suoraan aktiivisuusprosentti dkp järjestelmästä.

 • Suoritus raideissa
  Tällä tarkoitetaan suoritusta suhteessa omaan geariin, spekkiin ja rooliin raideissa. Esim. DPS-klasseilta tarkastellaan depsiä niin bosseilla kuin trasheilla. Lisäksi tarkastellaan kuinka ns. oikein pelaa raideilla eli pyrkiikö toimimaan raidin onnistumista edistävällä tavalla. Tämä kohta siis ei ole suoraan yksittäisen pelaajan dps- tai hiilimittarin lukema suhteessa muihin, vaan asiaa katsotaan laaajemmin. Tarkastelussa on myös mukana kyseisen pelaajan consumablejen käyttö.

 • Aktiivisuus killassa raidien ulkopuolella
  Tällä tarkoitetaan osallistumista raidien ulkopuoliseen toimintaan killassa. Dungeonit, muiden kiltalaisten auttaminen, PvP premadeissa pelaaminen , tai mahdolliseen muuhun killan yhteiseen toimintaan osallistuminen tai sen aktiivinen järjestäminen.

 • Killassaoloaika
  Sanan mukaisesti otetaan huomioon kuinka kauan on killan toiminnassa tällä serverillä ollut aktiivisesti mukana.

 • Muut asiat
  Tällä pyritään huomioimaan mahdollinen muu killan eteen tehty työ. Esimerkiksi killan asioiden hoito, järjestelmien ylläpito, osallistuminen toiminnan kehittämiseen jne.

Päätökset tehdään niin, että Loot Council kokoontuu muutaman viikon välein ja pisteyttää jokaisen pelaajan edellä mainittujen kohtien perusteella. Lootin jako tehdään tämän pisteytyksen pohjalta. Tällä tavalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen lopputulos.

HUOM! Loot Councilin jakamista aseista ja itemeistä maksetaan myös item slotin mukainen normaali dkp-määrä saamishetkellä.

Lisäkysymyksissä systeemistä, ota yhteyttä Izaac tai Joozah.

Activity Max Score
>90 % 100 DKP
90 % ... 80 % 100 DKP ... 85 DKP
80 % ... 40 % 85 DKP ... 0 DKP
39 % ... 0 % -90 DKP ... -100 DKP
Show complete table